အခမဲ့နမူနာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

အောင်လက်မှတ်များ

ကုမ္ပဏီအရည်အချင်း

ကုမ္ပဏီလက်မှတ်

လယ်ယာစက်မှုလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု မြူနီစီပယ်အဆင့် အဓိက ဦးစီးလုပ်ငန်း
2013 Municipal Leading Enterprises of Agricultural Industry
Municipal Key Leading Enterprises